Volná hra

Významným problémem z posledních let jaký nastal ve výchově u dětí, je ta skutečnost, že dětem schází prostor pro volnou hru. Tatam jsou ty okamžiky, které jsme my prožívali zcela běžně, a to hra bez dohledu dospělých. V dnešní době (z pochopitelných důvodů) je bez dohledu nenecháváme, což vede k tomu, že nejenže děti nemají možnost svobodné hry, ale často to dospělým nedá a do hry se svým dětem míchají. Tento stav má pak neblahé následky, s nimiž si pak neví rady a vesměs se i diví, proč se vlastně dějí…

 

Když děti dorostou věku deseti let anebo pubertálního věku, často trpí nešvary, které kritizujeme a divíme se odkud se vzaly. Vždyť jsme pro děti dělaly vše, co jen jsme mohli. Jen na jedno jsme zapomněli na rozdíl od nás, naše děti mnohdy vůbec neví, co je to volná hra. Ze strachu, že se jim něco stane, z přespřílišné péče i díky tendence je, co nejvíce naučit, se v posledních letech stala volná hra téměř kronikovým záznamem. Jenomže tento svobodný způsob hraní měl velmi důležitou roli a je to právě tohle, co se pak následně skrývá za pozdější dětskou agresivitou, sobeckostí, problémem s komunikací i zapadnutí do kolektivu, vzdorem a problémy s učením.

Co je volná hra?

Když bychom chtěli definovat volnou hru, řekli bychom, že jde jednoduše o hru svobodnou, bez žádného vedení, hlídání, korekce, učení, poučování, hlídání a zakazování. Děti by si jednoduše měly hrát tak, jak samy chtějí, bez toho, aby na ně dospělé dohlížely a zasahovaly jim do jejich hry, natož, aby jim nějak pomáhaly. Jen s volnou hrou se po čase nestane, že se po letech budete pozastavovat, že vaše sedmileté dítě si neumí hrát.

Co byste tedy měli dělat?

Jednoduše byste si i při cukání měli radši kousnout do jazyku a plesknout po rukách. Při volné hře by se rodiče měly držet zpátky a zasáhnout by měly pouze v krajních případech. Dítě by si mělo jednoduše hrát, tak, jak chce samo, ve svém rytmu a takovým způsobem, jaký mu vyhovuje. Tímto způsobem nabývá své vlastní zkušenosti, sám přichází věcem na kloub, i to, jak svět okolo vás funguje. Nutno samozřejmě počítat, že si nabije, ale zase získá zkušenosti a nikdy na to nezapomene. Dítě si musí hrát, prožívat a hledat v něm své vlastní místo. Nemusí však neustále něco dělat, může jen sedět a sledovat, co se děje kolem, může přemýšlet, lenošit, hlučet i být v klidu. Nečekejme od nich neustále nějaké výsledky. Volná hra pomáhá dětem navazovat sociální kontakty, učí je chápat pocity, seznamují se s jejich pravidly i normami. Zcela spontánně se sám tímto způsobem učí novým dovednostem, získává nové návyky, vytváří si názor, pohled i postoj a zkušenosti. Volná hra je jednoduše k nezaplacení.

Když dítěti nedopřejeme volnou hru

Dítě, které je neustále vedeno, poučováno, učeno, hlídáno, brzděno a každé uhnutí z cesty je mu vytýkáno, se postupně odnaučí hrát, ba co víc, začne se v něm postupně vyvíjet odpor vůči učení. A to není zrovna šťastné, v době před nastoupením do školy, nemyslíte? Dítě pro svůj rozvoj potřebuje podněty, ale jejich den by neměl být pouze o učení a vedení dospělými. Řada výzkumů navíc ukázala, že přílišné vedení a dohled škodí. Nedostatek volné hry může vést k agresi, vývojovému opoždění i zhoršenou komunikaci. Na stavu se negativně podepisuje i to, že dnes děti už mnohdy nemají sourozence, rodiče mají s dětmi příliš ambiciózní plány.

Proč by se rodič neměl do hry vměšovat?

Je to jednoduché, protože dospělý dítěti nemůže být rovnoprávným partnere, který může dítěti dávat podněty. Vždy má tu roli vedoucího. Mnohdy nezapadá už i pro svou velikost.

Role volné hry

Role volné hry spočívá ve svobodném rozhodování, kontaktu s jinými dětmi, poznávat nové lidi, získávat informace, zjišťovat, co cítí, jaké mají prožitky, učení se spolupracovat, vytvářet a dodržovat pravidla, přijímat anebo odmítat role, organizovat hru anebo se naopak podřizovat druhým a mnoho dalšího. Při tom všem se děti spontánně učí, co její jim a ostatním příjemné a co ne. Učí se empatii i morálnímu úsudku. Díky tomu vznikají přátelství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

8 + 8 =