Literární soutěže pro rok 2012

 

Píšete rádi a chcete si své dovednosti ověřit v Literární soutěži? Je obtížné se na internetu orientovat. Některé soutěže se objevují a jiné mizí. V této rubrice naleznete vždy nové a aktuální soutěže, kterých se budete moci zúčastnit.

Všechny jsou aktuální Literární soutěže pro rok 2012.

 

Moje Veličenstvo kniha

EkoCentrum Brno vyhlásilo 8. ročník oblíbené výtvarně-literární soutěže pro děti a mládež. Soutěžní příspěvky je možno doručit do 29. 3. 2012.

Formulář pro přihlášení a další náležitosti najdete na stránkách EkoCentra (ve sloupci vlevo).

První soutěžní práce již dorazily. Jsou velice nápadité a originální a přicházejí k nám do Brna z celé republiky,“ informovala organizátorka letošního ročníku Kateřina Ševčíková z EkoCentra Brno.

Soutěže Moje Veličenstvo kniha se každoročně účastní tvůrci z celé republiky. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy v kategoriích do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let a 14 až 18 let. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha 2012.

„Stejně jako v předchozích letech bude i letos hodnotit knihy odborná porota. Porotci se zaměří na literární složku i výtvarné pojetí, použití recyklovaných a přírodních materiálů, technické zpracování knihy a především originalitu a celkový dojem. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy do 18 let,“ doplnila Ševčíková.

Patronkou této ojedinělé výtvarně-literární soutěže pro děti a mládež je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku a provozovatelka studia pro hubnutí a formování postavy, která se zúčastnila i loňského slavnostního vyhlášení výsledků v Terénním středisku Babice nad Svitavou. „Překvapila mě originalita a nápaditost tvůrců knih. Těší mě, že se dnešní mládež věnuje literatuře a knihám,“ prozradila Kašpárková.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 20. 4. 2012 v Terénním středisku Babice nad Svitavou a bude opět spojeno s tvořivými dílničkami pro všechny děti.

Díky tradičně dobré spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně budou všechny vítězné práce po vyhlášení výsledků vystaveny v prostorách knihovny na Kobližné od 2. 5. do 30. 5. 2012.

Akci podporuje Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, nakladatelství Fragment, nakladatelství Jota, Brněnský deník Rovnost.

 

Kontakt: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, E ecb@ecb.czwww.ecb.cz

Požadavky Literární soutěže 2011/2012

Minimální velikost textu: 2500-5000 znaků
Doporučená témata: viz sekce webu doporučená témata
Termín dodání projektu: 31. Březen 2012
Formát: Word, txt, nebo Pdf
Upozornění: Text bude zveřejněn pod licencí creative commons-BY-SA 3.0 a musí být v něm uvedeny citace a odkazy na původní informační zdroje. (Více o licenci Creative commons a o tom proč je nutné dokumenty citovat zde).
Váha hodnocení: Originální námět, zajímavé pojetí 1/3, Jazyková a stylistická stránka 1/3, kvalitní využívání relevantních informačních zdrojů o Izraeli a pečlivá citace 1/3.

 

 

Literárně-výtvarná soutěž KOMIKS NÁS BAVÍ!

– domluvte se se svým spolužákem / kamarádem a vytvořte autorskou dvojici, napište a výtvarně ztvárněte komiksový příběh. Téma příběhu je volné a záleží na vaší kreativitě, maximální délka příběhu je 30 políček, výtvarné řešení a formát políček je na vašem uvážení

– soutěží se ve třech věkových kategoriích: a) žáci prvního stupně ZŠ b) žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií c) žáci středních škol

– další informace naleznete zde: www.rostemesknihou.cz

– uzávěrka soutěže: 31. března 2012

 

Soutěž Památníku Terezín

– XVII. ročník literární soutěže na téma Paměť, vzpomínání, připomínání…

– pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ a jim odpovídajících na víceletých gymnáziích a studenty čtyřletých gymnázií, 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

– nutno uvést název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, mail autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga

– více informací zde: www.pamatnik-terezin.cz

– uzávěrka soutěže: 31. března 2012

 

Skrytá paměť Moravy

– šestý ročník literární soutěže vyhlášené Jihomoravským krajem na téma Továrna Evropa… vyrobeno na Moravě pro všechny mladé lidi ve věku 12 – 19 let

– spolu s prozaickým textem je nutné zaslat přihlášku elektronicky na pamet(zavináč)muzeumbrnenska.cz a v pěti kopiích na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad

– více info včetně přihlášky naleznete zde: www.kr-jihomoravsky.cz

– uzávěrka soutěže: 31. března 2012

 

Literatura v hlavní roli

Na měsíc březen připravil Český rozhlas Brno ve spolupráci s šestatřiceti knihovnami v Jihomoravském a Zlínském kraji tradiční soutěž s názvem Řekni mi, co čteš.

I letos tak posluchači podle ukázky z knihy poznávají dílo nebo autora. Soutěž začala v pondělí 5. března 2012, poslední příspěvek si můžete přehrát on-line, pod článkem je archiv již proběhlých pořadů.

Soutěž probíhá každý všední den až do pátku 30. března. Soutěžní ukázky připravily pracovnice spolupracujících knihoven a také sami posluchači se stali tvůrci soutěže. Garantem správnosti ukázek je Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Pro výherce jsou připraveny pěkné knižní ceny, CD a DVD a poukázky na dovolenou. Přesné informace o soutěži získají zájemci ve vysílání, na webových stránkách, letácích v knihovnách. Odpovědi bude rozhlas přijímat ve formě SMS zprávy, e-mailem a telefonicky. Soutěžní ukázky a výherci budou průběžně vyhlášeni ve vysílání Českého rozhlasu Brno a na jeho webových stránkách. „Několikaletá obliba této soutěže nám dokazuje lásku našich posluchačů ke knihám a také zájem o naše vysílání,“ dodala k soutěži šéfredaktorka Hana Ondryášová.

Soutěž podporují obecní, městské a krajské knihovny v Jihomoravském a Zlínském kraji, především knihovny v Babicích (okres UH), Blansku, Boršicích u Buchlovic, Boršicích u Blatnice, Boskovicích, Brně, Břeclavi, Hodoníně, Hrušovanech u Brna, Kroměříži, Kunštátě, Kyjově, Lanžhotě, Letovicích, Mokré-Horákově, Moravském Krumlově, Nivnici, Ořechově u Brna, Oslavanech, Otrokovicích, Popicích, Rosicích, Rožnově pod Radhoštěm, Slavkově, Slušovicích, Suché Lozi, Štítné nad Vláří, Tišnově, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Velkých Pavlovicích, Vsetíně, Vyškově, Zlíně, Znojmě a Židlochovicích.

Hlavním partnerem soutěže je Jihomoravská plynárenská, člen skupiny RWE. Dalším partnerem je společnost Microsoft.

 

Kontakt a info: Alena Podlucká, Český rozhlas Brno, E alena.podlucka@bo.rozhlas.cz

 

Literární soutěž Cemach 2011/2012

– soutěž určená pro žáky středních škol na tématiku moderního Izraele

– soutěžící mají vytvořit krátké literární dílo o počtu znaků max. 2500–5000

– více informací vč. přihlášky na www.cemach.cz

– uzávěrka soutěže: 31. března 2012

 

Literární soutěž Pomníky s příběhem

– vaším úkolem je dopsat příběh hrdiny, který zahynul během 2. sv. války a to tak, že ve svém okolí naleznete pomník, památník apod., pořídíte fotografii a k člověku, jehož jméno na desce najdete, seženete dostupné údaje a sepíšete jeho životní příběh a to, jak by žil, kdyby nezemřel

– soutěží se v kategoriích 10-13 let, 14-20 let a 21-30 let

– svou práci v rozsahu max. 4 normostrany s až 6 přílohami v elektronické podobě zašlete na jsvitakova(zavináč)anlet.cz

– více na www.anlet.cz

– uzávěrka soutěže: 31. března 2012

Jihomoravský kraj

VI. ročník literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“

(2011/2012)
Ve smyslu statutu literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy vyhlašuje Rada Jihomoravského
kraje podmínky VI. ročníku 2011/2012.
Téma soutěže:
Literární prozaický text na téma
TOVÁRNA EVROPA … VYROBENO NA
MORAVĚ.
Co Moravu spojuje s Evropou a co je naopak
rozděluje? Záleží ještě na tom, kde v Evropě
se člověk narodí? Téma může být uchopeno
jako příběh lidí, věcí nebo myšlenek, které se
zrodily na Moravě a (ne)dokázaly ovlivnit
evropskou společnost. Nabízí také možnost
literárně ztvárnit proces sjednocování Evropy
z nejrůznějších úhlů pohledu a v konkrétních
důsledcích pro život jednotlivce.
Účastníci soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé, kteří
ke dni uzávěrky přihlášek dosáhli minimálně
věku 12 let a maximálně 19 let.
Účastníkem soutěže se autor stává odesláním
podepsané přihlášky (u soutěžících mladších
18 let je nutný i podpis zákonného zástupce) a
soutěžního prozaického textu v elektronické
podobě a v pěti vytištěných exemplářích
nejpozději do 31. března 2012 na adresu:
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1,
664 61 Rajhrad
e-mail: pamet@muzeumbrnenska.cz
Soutěžní kategorie:
Soutěž je podle věku soutěžících rozdělena do
dvou kategorií:
I. kategorie: texty autorů ve věku od 12 do
15 let (k 31. 3. 2012)
II. kategorie: texty autorů ve věku od 16 do
19 let (k 31. 3. 2012)
Každý autor může soutěž obeslat pouze
jedním, a to dosud nepublikovaným textem
v českém jazyce v rozsahu:
I. kategorie: 1–3 normostrany prozaického
textu (1 800–5 400 znaků)
II. kategorie: 4–10 normostran prozaického
textu (7 200–18 000 znaků)
Rukopisy se nevracejí.
Uzávěrka přihlášek, vyhlášení výsledků:
Uzávěrka přihlášek je 31. března 2012.
Slavnostní vyhlášení vítězů a autorské čtení
vítězných literárních textů se uskuteční ve
druhé polovině června 2012 v pobočce
Masarykova muzea v Hodoníně – Slovanském
hradišti v Mikulčicích, NKP, za přítomnosti
veřejnosti.
S umístěním na prvních třech místech jsou
spojeny peněžité odměny ve výši:
I. kategorie: 1. cena 3000 Kč
2. cena 2000 Kč
3. cena 1000 Kč
II. kategorie 1. cena 6000 Kč
2. cena 5000 Kč
3. cena 4000 Kč
Statut soutěže je umístěn na webových stránkách vyhlašovatele a organizátorů soutěže:
www.kr-jihomoravsky.cz, www.masaryk.info a www.muzeumbrnenska.cz.

 


 

HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE

Literární soutěž v oboru prózy, poezie a publicistiky
pro každého ve věku 14 až 25 let,
kdo dosud nikde knižně nepublikoval

Vyhlášení soutěže 1x za 2 roky, (vždy v prosinci lichého roku)
vyhlášení vítězů s programem vždy na přelomu dubna a května
roku následujícího

Kontakt: 
MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, tel. 311 512 564
IC Hořovice, Palackého nám. 2, tel. 311 545 317, fax: 311 545 313
Společenský dům, Nádražní 606, tel. 311 512 91

Vyhlášení literární soutěže do 15. prosince 2011
10. Bienále 2012 zahájení 27. dubna !!!

1. září 2011 – 30. dubna 2012

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2011/12 – 5. ROČNÍK

Pražské komorní divadlo právě nakročilo do sezóny, kterou ukončí své desetileté působení v Divadle Komedie. Pátý ročník literární soutěže pro studenty středních škol bude tedy také ročníkem posledním.V Poslední sezóně jsme se rozhodli dát všem soutěžícím naprostou volnost ohledně zpracování tématu, přestože víme, že právě to je to nejtěžší (nebo snad právě proto). Soutěžit je letos možné pouze ve dvojicích a výsledkem může být jakýkoliv literární útvar, výtvarná práce nebo jakákoliv jiná libovolná forma (např: kniha, deník, recenze, úvaha, fotoseriál, komiks, film….), fantazii se meze nekladou.Vyhlášení vítězů spojené s předáním cen proběhne v květnu v rámci vybraného představení v Divadle Komedie. Účastníci soutěže budou mít na toto představení vstup zdarma.PODMÍNKY SOUTĚŽE:– autor musí být studentem SŠ
– uzávěrka: 30. dubna 2012
– vyhlášení: květen 2012
– studenti si mohou vybrat jakoukoli inscenaci z repertoáru Divadla Komedie
– v práci je třeba uvést celé jméno, věk a adresu (poštovní i emailovou) autora, adresu střední školy, kterou studuje, datum a název shlédnutého představeníCENY PRO NEJLEPŠÍ PRÁCE:1. cena: poukázka na nákup zboží v papírnicví Papelote v hodnotě 500,- Kč
2. cena: poukázka na nákup zboží v papírnicví Papelote v hodnotě 400,- Kč
3. cena: poukázka na nákup zboží v papírnicví Papelote v hodnotě 300,- KčPRÁCE STUDENTŮ, PROSÍM, POSÍLEJTE NA ADRESY:

emailem: obchodni@prakomdiv.cz
nebo
poštou: Obchodní oddělení Divadla Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1

Dejte průchod svojí tvořivosti a podělte se s námi o svoje dojmy!

 

 

 

 

 

3. ročník literární soutěže „O nejlepší, nejkratší scifi povídku“

– povídka musí být opravdu krátká (maximálně 100 znaků), musí být v žánru sci-fi nebo fantasy

– počet příspěvků od jednoho autora není omezen

– další informace naleznete zde: www.vanili.cz

– uzávěrka soutěže: 31. prosince 2012

 

Fantastická povídka 2012

– soutěžní příspěvky musí žánrově spadat do sci-fi, fantasy nebo hororu

– jeden soutěžící může zaslat max. 3 povídky

– rozsah jedné povídky: max. 9000 znaků včetně mezer

– další informace naleznete zde: fantastickapovidka.cz

– uzávěrka soutěže: 31. srpna 2012

 

Literární soutěž na téma Pohádka

– soutěžit mohou všichni do 18 let

– téma pohádky zaměřte k tématu pohádkového festivalu: Pohádkové Pimprlatérium (př.: klasická pohádka s motivem loutky,dramatizace loutkového představení, …)

– maximální rozsah: 2 strany A4

– příspěvky můžete zasílat na adresu Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, k rukám slečny Zuzany Andrenkové, e-mail: andrenkova(zavináč)knihovna.jicin.cz.

– další informace naleznete zde: www.pohadka.cz

– uzávěrka soutěže: 25. května 2012

 

Ze šuplíku fantasie

– soutěž je určena pro pro studenty středních škol na území ČR

– soutěž o nejoriginálnější autorskou povídku na téma: „Vždy mě udivovalo, proč ptáci zůstávají celý život na jednom místě, když mohou letět kamkoliv na světě.“ Harun Yahya

– maximální rozsah 20 000 znaků včetně mezer

– hraje se o 3 tablety ASUS a další ceny

– další informace naleznete zde: www.suplikfantasie.cz

– uzávěrka soutěže: 30. dubna 2012

 

Cena Maxe Broda

– soutěž o nejlepší esej v rozsahu max. 5 stran pro všechny do 20 let

– na výběr máte ze 3 témat: a) Esej o románu Nezvěstný (Amerika), b) Esej o přátelství, c) Evropská unie – jak vidím její budoucnost

– nutno text zaslat či přinést osobně v 5 kopiích na adresu Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1

–  více informací zde: www.franzkafka-soc.cz

– uzávěrka soutěže: 2. dubna 2012

 

 

Společnost Agathy Christie vyhlašuje další ročník detektivní literární ceny

Česká Společnost Agathy Christie vyhlašuje již 14. ročník detektivní literární ceny – Ceny SAC.

Tato cena se uděluje té povídce, která se nejvíce přiblíží duchu díla Agathy Christie. Neuspějí tedy mafiánské příběhy plné přestřelek ani povídky plné drog, sexuálního násilí a podobného ražení. Šanci mají povídky se zajímavou a překvapivou zápletkou z běžného života. Porotou jsou členové Společnosti Agathy Christie, čímž se tato cena profiluje jako laická protiváha Havrana, kterého uděluje AIEP, tedy sdružení vzniklé na profesionální bázi.

Cena je otevřená, to znamená, že se jí může zúčastnit kdokoli, automaticky jsou zařazeny povídky nominované na Havrana. Podmínkou je zaslání literárního díla povídkového rozsahu (max. 10 normostran), které nebylo dosud publikováno, na e-mailovou adresu Společnosti Agathy Christie (E agatha@agatha.cz).

Uzávěrka příjmu povídek letošního ročníku je 12. května 2012.

Mezi oceněnými z minulých ročníků jsou jak neznámí autoři, tak i renomovaní detektivní spisovatelé jako například Inna Rottová, Martin Petiška, Stanislava Chmelanová či Hana Doubková. Vyhlášení výsledků probíhá společně s udělováním Ceny Havrana, Ceny Jiřího Marka a Ceny České společnosti Sherlocka Holmese na společenském večeru začátkem června.

Více informací je k nalezení na stránkách www.agatha.cz, podrobné informace získáte i na e-mailu agatha@agatha.cz či telefonu            737 264 437       (předsedkyně Jana Ohnesorg).

O vyhlašovateli soutěže

Společnost Agathy Christie letos slaví již patnáct let své existence, vznikla v červenci 1997 jako česká pobočka londýnské Agatha Christie Society, v jejímž čele stály takové osobnosti jako paní Rosalind Hicks – dcera Agathy Christie, Mathew Prichard – spisovatelčin vnuk, David Suchet – zatím poslední představitel Hercula Poirota či H. R. F. Keating – významný autor detektivek. Britská společnost byla na určitý čas zrušena, ale její česká pobočka fungovala dál, v jednu chvíli jako jediná svého druhu na světě. Společnost Agathy Christie si klade čtyři základní cíle: usnadňovat a podporovat komunikaci mezi příznivci Agathy Christie, poskytovat svým členům informace, podporovat šíření díla Agathy Christie v médiích všeho druhu, šířit a chránit dobré jméno Agathy Christie. Současnou předsedkyní SAC je Jana Ohnesorg.

 

 

3 komentáře u „Literární soutěže pro rok 2012

  1. Useful information. Lucky me I discovered your website accidentally, and I am surprised why this twist of fate didn’t came about in advance! I bookmarked it.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 + 3 =